Yazdırılabilir Sayfa   İletişim  |  Ana Sayfa 
 
 
ana sayfa
assess hakkında
ürünlerimiz
assessment center
test geliştirme
executive coaching
eğitimler
 

Gülgöz İnsan Kaynakları Danışmanlık


Gülgöz İnsan Kaynakları'nın tescilli markasıdır.

Balmumcu, Karahasan Sok.
Beyaz Villa  No: 2/6  34340
Beşiktaş İstanbul
Tel: (212) 273 26 53


İş Yerlerinde Ölçme Değerlendirme ve NEO PI-R Kişilik Envanteri Eğitim Programı
 
Ölçme Değerlendirme Merkezi Eğitimi

Yetkinliklere Dayalı Mülakat Teknikleri Eğitim Programı
 
“Kendini ve Diğerlerini Tanıma” Grup Workshop

Ekipiçi İletişim ve Duygusal Farkındalık Workshop
 

Assess’in verdiği hizmetler arasında, vizyonu doğrultusunda çeşitli Ölçme Değerlendirme konularıyla ilgili eğitimler yer alır.

İş Yerlerinde Ölçme Değerlendirme ve
NEO PI-R Kişilik Envanteri Eğitim Programı

Eğitimin Amacı

İşyerlerinde ölçme ve değerlendirme teknikleri ve kişilik envanteri olarak 5 Faktör NEO PI-R kişilik Envanterinin kapsamlı kullanıcı olma eğitiminin verilmesidir.

Eğitimin İçeriği

Eğitim genel olarak aşağıdaki konuları kapsamaktadır:

 1. Ölçme Değerlendirme kavramına giriş
 2. Ölçme Değerlendirme Yöntemleri: Davranışlar nasıl ölçülebilir, nasıl değerlendirilir?
 3. Bilgi, Yetenek ve Zeka Testleri
 4. Kişilik ve İlgi Envanterleri: İnsanların kişilik özellikleri, ilgileri ve tutumları
 5. NEO PI-R Ana ve Alt Boyutlar
 6. NEO PI-R Kullanım ve Uygulamaları
 7. NEO PI-R Rapor Değerlendirme ve Geribildirim Verme
  Alıştırmalar

Eğitimin Süresi 2 Gün

Eğitim sonunda katılımcılara NEO PI-R Kullanıcı Lisansı verilir.


Ölçme Değerlendirme Merkezi Eğitimi  Başa dön


Eğitim modeli Ölçme Değerlendirme Merkezleri kavramına ve uygulamasına bir giriş niteliği taşımaktadır. Eğitim, içerikte de görüleceği gibi pek çok detayı kapsamakla beraber bu becerilerin uygulamaya konma sürecinden önceki aşamayı hedeflemektedir.

Eğitimin Amacı

Eğitimin amacı kurumların İnsan Kaynakları ekibini Ölçme Değerlendirme Merkezleri konusunda aşağıdaki alanlarda bilgilendirmek ve eğitmektir:

 • Ölçme Değerlendirme Merkezlerinin tanımı, amacı, kullanım yerleri,
 • Etkin Ölçme Değerlendirme Merkezlerinin özellikleri,
 • Ölçme Değerlendirme Merkezlerinde en belirleyici kriter olan yetkinlik bazlı davranış göstergeleri modeli yaklaşımı,
 • Adil, tarafsız ve tutarlı ölçme ve değerlendirme becerilerini tanıtma ve geliştirme,
 • Değişik Ölçme Değerlendirme metod ve araçlarını tanıtma,
 • Ölçme Değerlendirme metodolojisi ve uygulama sürecinini aktarma,
 • Sonuçların değerlendirmesi ve geri besleme (feedback) süreciyle ilgili bilgi aktarımı.

Eğitimin İçeriği

Planlan eğitimin ana başlıklarıyla aşağıda belirtilen konuları kapsaması öngörülmektedir:

 • Ölçme Değerlendirme Merkezlerinin;
  o tanımı,
  o amacı,
  o kullanım alanları,
  o özellikleri,
  o tarihçesi
   
 • Ölçme Değerlendirme Merkezlerinin dayandırıldığı;
  o yetkinlik modeli ve
  o uygulaması
   
 • Ölçme Değerlendirme Merkezlerinde kullanılan araçların tanıtımı
  o Kişilik Envanterleri
  o Zihinsel Beceri testleri (Sayısal, sözel, analitik vb becerileri ölçmeye yönelik)
  o Grup egzersizleri
  o Presentasyon sunum egzersizleri
  o “Ajandamda Bekleyen İşler” (Intray) alıştırması
  o Yetkinlik Bazlı Mülakatlar
   
 • Ölçme Değerlendirme sürecinde gözlemcinin rolu ve geliştirilmesi beklenen beceriler
   
 • Ölçme Değerlendirme Süreci
  o Metodoloji
  o Uygulamanın adım adım organzisyon ve planı
  o Uygulama sürecin dayandırıldığı davranış gözlem, kanıt toplama ve değerlendirme Modeli
  o Bilgilerin entegrasyonu ve feedback süreci

Yetkinliklere Dayalı Mülakat Teknikleri Eğitim Programı  Başa dön


Eğitimin İçeriği

 1. Bir Seçim Yöntemi Olarak Mülakat
  • Mülakatın bir Seçim Yöntemi Olarak Yaygınlığı
  • Mülakatın Geçerliliği
  • Bilinen Mülakatlarla İlgili Problemler
  • Mülakatın Geliştirilmesi
   
 2. Mülakatlarda Objektif Ölçme Değerlendirme
  • Tektiplemeler ve Önyargılar
  • Nedensel Affetme
  • Mülakata Giren Kişiler Hakkında Karar Verme
   
 3. Yetkinliklere Dayalı Mülakatlar
  • Yetkinlik Tanımı
  • Yetkinliklere Dayalı Mülakatların Kullanıldığı Alanlar
  • Yetkinliklere Dayalı Mülakatların Tanımlanması
  • Yetkinliklere Dayalı Mülakatların Avantajları ve Dezavantajları
   
 4. Yetkinliklere Dayalı Mülakatların Uygulanması
  • Hazırlık
  • Mülakatın Uygulanması
  • Soru Sorma Teknikleri
  • Yetkinliklere Dayalı İrdeleme
  • Yetkinliklere Dayalı Mülakatın Yapısı
  • Mülakat Egzersizleri
   
 5. Adayların Değerlendirilmesi ve Seçim Kararı
  • Gözlemleme, Kaydetme, Sınıflandırma ve Değerlendirme
  • Puanlama Ölçekleri
  • Yapılandırılmış Mülakat Rehberi

“Kendini ve Diğerlerini Tanıma” Grup Workshop  Başa dönEkipiçi İletişim ve Duygusal Farkındalık Workshop  Başa dön


Başa dön


 
    Faks: (212) 273 26 54