5 Faktör Modeli

Beş Faktör Modeli uzun bir geçmişi olan yeni bir bakış açısı olarak görülebilir. Önceki nesil bakış açılarından farklı olarak teoriye değil bilimsel gözleme dayalı olup kişiliği beş temel boyutta ele alır. İnsanları kategorilere bölmektense çeşitli kişilik boyutlarında farklı düzeylere yerleştirir. 

Son yirmi yılda kişilik alanındaki araştırmalarda Beş Faktör yaklaşımı temel paradigma olarak kabul edilmiştir. Çok sayıda bağımsız araştırmacının farklı ülkelerde yaptığı bilimsel araştırmalar beş faktör yapısını destekleyen bulgular sunmuşlardır. Bu bulguları sağlayan çeşitli kişilik ölçüm araçları bulunmaktadır.  Araştırmalarda beş faktör yapısını göstermenin yanı sıra bilim insanları, bu kişilik özelliklerinin önemli oranda kalıtımla geçmekte olduğunu, yetişkinlerde yaşla beraber çok fazla bir değişimin olmadığını ve kişilik özelliklerinin beyin yapılarındaki farklılıklarla ilintili olduğunu göstermişlerdir.

 

NEO PI-R kişilik envanterini oluşturan araştırmacılar, Paul Costa ve Robert McCrae Beş Faktör Modelini oluşturan beş ana boyutu 30 alt boyutta incelemişlerdir.

NEO PI-R’da Kişilik Boyutları  

NEO PI-R Kullanım Alanları

NEO PI-R Kişilik Envanteri kullanılarak yapılan yetkinlik değerlendirmeleri en yaygın olarak aşağıdaki alanlarda kullanılmaktadır: 

 

  • Ölçme Değerlendirme ve Gelişim Merkezleri

  • Yetkinlik Bazlı Görev Profili Ölçümü

  • Seçme ve Yerleştirme

  • Kariyer Gelişimi

  • Yönetim, Liderlik, Satış, Çatışma Yönetimi, Ekip Çalışması gibi Davranış Stillerin Belirlenmesi

  • Eğitim ve Gelişim İhtiyacı Belirlenmesi ve Tasarımı

  • Kişisel ve Yönetimsel Koçluk ve Rehberlik

  • Öğrenme Stillerinin Belirlenmesi

  • Ardıl Planlama/Yedekleme

  • Kişisel Gelişim ve Kariyer Danışmanlığı

Profil Rapor

Özet Rapor

Görev Uyum Raporu

Söz konusu görevin yetkinliklerin-den yola çıkarak ideal bir kişilik profili oluşturulduktan sonra bireyin kişilik özellikleriyle ideal profil aynı rapor üzerinde kıyaslanarak kişilik özellikleriyle işin yetkinlikleri arasındaki uyuma bakılır. Aynı kurumda tanımlanmış birden fazla görev bazında incele-nerek hangi göreve uygun olduğu otomatik olarak belirlenebilir.

Ayrıntılı Rapor

Davranış Tarzları Raporu

NEO PI-R Yetkinlik Profili

Adres:

Esentepe Mah. Büyükdere Cad.  Levent 199 Apt. No:199/6

Şişli/İstanbul

Tel:

0212 273 26 53

© 2020 Gülgöz İnsan Kaynakları Danışmanlık Tic. Ltd. Şti.