Assess İnsan Gücü Değerlendirme ve Danışmanlık, kurumların değer ve yetkinlik değerlendirme ve geliştirme becerilerine destek olmak üzere yetkinlik kavramını merkezine alan eğitimler sunar. Bunların arasında NEO PI-R Kişilik Envanteri Sertifika Eğitimi, Ölçme ve Değerlendirme Merkezi Eğitimi, Yetkinlik Bazlı Mülakat Eğitimi ve yöneticilerin koçluk becerilerini geliştirmeye odaklı Performans Koçluğu Eğitimi ile Yetkinlik Atölye Çalışmaları yer alır.

Yetkinlik Bazlı Mülakat Becerileri Eğitimi

Eğitimin amacı yetkinlik değerlendirmesinde en etkin araç olan yapılandırılmış mülakatla ilgili bilgi aktarılması ve bu tekniği uygulama becerilerinin geliştirilmesidir.  Ele alınan beceriler arasında soru sormanın yanında gözlemleme, irdeleme, kayıt tutma ve kanıtlara dayalı objektif değerlendirme bulunur.  Eğitim sürecinde yapılan egzersizler ve geri bildirimler ile öğrenilenlerin uygulamaya aktarımı sağlanır.

İnsan Odaklı Performans Koçluğu Eğitimi

Eğitimin amacı koçluk sürecini ve gerekli becerileri gözden geçirerek performans artırıcı bir koçluğu yönetim tarzının bir parçası haline getirmektir.  Bu eğitim yöneticinin çalışanına geri bildirim, rehberlik, teknik yardım ve kişisel destek vermesinden oluşan ilişkinin her yönüyle ele alınması üzerine kuruludur.  İki günlük eğitimin sonucunda yöneticilerin geliştirdikleri becerilerle daha verimli, morali yüksek, işinden tatmin ve kuruma bağlı çalışanlardan oluşan bir iş ortamı yaratmaları mümkün olur.

Yöneticilere Yönelik Yetkinlik Farkındalık Atölye Çalışması

İş performansını yükseltmek üzere tüm yöneticilerin yetkinlikleri tanıması ve yetkinlik kavramını gündelik hayatlarına taşıması gerekmektedir.  Eğitimin amacı yöneticilere yetkinlik kavramının ne olduğunun aktarılması ve yetkinlik davranış göstergelerinin birlikte çalışarak belirlenmesidir.  Gruplar halinde yürütülen atölye çalışmasının sonunda ele alınan yetkinliklerin davranış göstergeleri ve bu yetkinliklerin geliştirilmesine yönelik somut gelişim aktiviteleri belirlenmiş olur.

NEO PI-R Kişilik Envanteri Sertifika Eğitimi 

İşyerlerinde ölçme ve değerlendirme bağlamında NEO PI-R Beş Faktör Kişilik Envanterinin kapsamlı kullanıcı eğitimidir.  İki gün süren eğitimde, beş faktör kişilik teorisi, NEO PI-R envanterinin 5 ana boyut ve 30 alt boyutunu ve yetkinlikler ve davranış göstergeleriyle olan ilişkisi örnek uygulamalarla da desteklenerek ele alınır.  Eğitim sonunda katılımcılara NEO PI-R Kullanıcı Lisansı verilir.

Ölçme Değerlendirme Merkezi Eğitimi

Eğitimin amacı kurumların İnsan Kaynakları ekibini Ölçme Değerlendirme Merkezleri konusunda aşağıdaki alanlarda bilgilendirmek ve eğitmektir.

  • Ölçme Değerlendirme Merkezlerinin tanımı, amacı, kullanım yerleri

  • Etkin Ölçme Değerlendirme Merkezlerinin özellikleri

  • Ölçme Değerlendirme Merkezlerinde en belirleyici kriter olan yetkinlik bazlı davranış göstergeleri

  • Adil, tarafsız ve tutarlı ölçme ve değerlendirme becerileri

  • Ölçme Değerlendirme yöntem ve araçları

  • Ölçme Değerlendirme metodolojisi ve uygulama süreci 

 

İki günlük eğitimin ilk gününde kavramsal bilgi aktarımı, ikinci gününde ise örnek bir değerlendirme merkezi uygulaması yer alır.

Eğitimlerimiz