Amacımız bireylerin kendilerini tanıma yolculuğunda onlara rehberlik etmek ve uygun kariyeri belirlemek için destek olmaktır.  Kariyer danışmanlığı bireylerin yetenekleri, ilgi alanları, güçlü yetkinlikleri, eğilimleri ve değerleri hakkında farkındalık yaratarak doğru hedefe yönlendirir ve potansiyellerini gerçekleştirmelerinde yardımcı olur. 

 

Kariyer danışmanlığı NEO PI-R Kişilik Envanteri, yetenek testleri ve derinlemesine mülakatlardan oluşur.  Deneyimli danışmanlar farklı sektörlerde uzun yıllar çalışmanın sonucu edindikleri birikimleri paylaşarak mesleki yönlendirmenin yanı sıra kişilerin uygulamaları gereken stratejiler ve almaları gereken aksiyonlar konusunda yol gösterirler.

 

Assess, iş yaşantılarının başında olan üniversite öğrencilerine ve kariyerlerinde değişim arayışı içinde olan bireylere kapsamlı bir kariyer danışmanlığı hizmeti sunar. 

 

Doğru ve amaca uygun bir ölçme ve değerlendirme içeren kariyer danışmanlığı mutlu ve tatmin bireyler, motivasyonu yüksek bir iş performansı, verimli bir iş yaşamı ve değişen koşullara uyum gibi yararlar sağlar.

Kariyer Danışmanlığı