Assess’in hizmetleri arasında kurumların kendi ihtiyaçlarına yönelik, sadece o kuruma ait olacak ölçme araçları geliştirmek yer alır. 

 

Test Geliştirme Süreci

 

1. Ölçülecek Boyutların Saptanması: Geliştirilecek olan testin kullanım amaçları belirlenir. Ölçülecek boyutların saptanması amacıyla görüşmeler, işyeri incelemeleri, iş tanımı ya da süreçlerin aktarımı gibi etkinlikler gerçekleştirilir. Bu görüşme ve incelemeler sonucunda ölçülecek zihinsel beceri, kişilik özellikleri veya davranış eğilimleri belirlenir.

 

2. Seçilen Boyutlarda Madde Yazımı: Boyutların ne tür maddelerle ölçülmesinin uygun olacağı, bu madde türlerinden hangilerinin testin uygulanacağı gruba uygun olduğu belirlenir. Testlerin son halinde kullanılacak soru sayısının en az %50 fazlası sayıda madde yazılır. Bu maddeler deneme testlerinde bir araya getirilir.

 

3. Deneme Testlerinin Uygulanması: Deneme testleri, testin nihai olarak uygulanacağı gruplarla aynı özellikleri taşıyan bir deneme grubuna uygulanır.

 

4. Deneme Test Verilerinin Analizi: Deneme grubundan elde edilen veriler ölçüm aracının özelliklerine göre çeşitli analizlere tabi tutulur. Bu analizler maddelerin ölçüm araçlarından kullanılmaya ne derece müsait olduklarını bildirir.

 

5. Testlere Son Halinin Verilmesi: Seçilen sorularla test kullanılacak biçime sokulur. Burada soruların sıralanmasıyla soru ve cevap formları, değerlendirme yöntemlerine göre şablon veya algoritmalar geliştirilir.

 

6. Değerlendirme Standartlarının Belirlenmesi: Değerlendirilmede kullanılacak olan norm bilgileri belirlenir ve norm tablosu oluşturulur. 

Kuruma Özel Test Geliştirme