Ölçme Değerlendirme

ve Gelişim Merkezleri

Assess İnsan Gücü Değerlendirme ve Danışmanlık, nitelikli, güvenilir ve uygun ölçme ve değerlendirme uygulamalarıyla kişilerin ve kurumların performanslarını geliştirmeyi hedefler. Bu amaçla kişi ve kurumların her türlü Ölçme Değerlendirme ve Yetkinlik Gelişim ihtiyaçlarına destek sağlar.

 

Kurumlara yönelik hizmetler:

 • işe alım, seçme ve yerleştirme

 • yetenek yönetimi

 • çalışanların eğitim ve gelişim ihtiyaçlarını belirleme

 • bireysel ve kurumsal gelişim planları oluşturma

 • yüksek potansiyellerin belirlenmesi

 • kariyer planlaması

 • organizasyonel yedekleme

 • yetkinlik geliştirme

 

Üniversitelere ve bireylere yönelik hizmetler

 • kendini tanımaya yönelik özfarkındalık, özdeğerlendirme gibi gelişim programları,

 • kariyer danışmanlığı ve 

 • koçluk

 

Bireyleri kendilerine ve yetkinliklerine ilişkin farkındalık yaratarak içlerinde var olan gücü ve potansiyeli ortaya çıkarmaya yardımcı olmak  ve geliştirmek temel hedeflerdir.

 

Doğru ve amaca uygun bir ölçme ve değerlendirme içeren seçme ve gelişim süreci mutlu ve tatmin bireyler, motivasyonu yüksek bir iş performansı, verimli bir iş yaşamı ve değişen koşullara uyum gibi yararlar sağlar.

Assess Ölçme ve Değerlendirme Merkezi Danışmanlık Metodolojisi

 

Kurumların ihtiyaçlarına yönelik olarak  işe alım ve yerleştirme amaçlı veya var olan çalışanların gelişim ihtiyaçlarını belirlemeye, terfi kararlarında destek olmaya, yöneticilik potansiyellerinin ortaya çıkarılmasına yönelik yapılan yetkinlik bazlı değerlendirme merkezlerinde oldukça detaylı bir kapsama sahip bir metodoloji kullanılır.

 

 

 

 

 

Assess Ölçme ve Değerlendirme Merkezi Uygulama Adımları

 

1. Yetkinlik Modeli: Değerlendirme Merkezi çalışmasının amacına göre öncelikle kurumun vizyon, misyon ve stratejilerine göre uygun yetkinliklerin belirlenmesi gerekir. Bu aşama iki açıdan oldukça önem taşır. Birincisi, tüm değerlendirme araçları bu yetkinliklere göre belirlenip değerlendirme merkezi oluşturulur. İkincisi, bu yetkinliklerin pozitif ve negatif davranış göstergeleri değerlendirme aşamasında objektif ve standart kriterleri oluşturacaktır. Bu aşamanın kurumun İnsan Kaynakları ekibinin üst düzey yönetimle ortaklaşa yapacakları çalışmayla gerçekleştirilmesi tavsiye edilir.

 

2. Araçların Seçimi ve Yetkinlik Matrisi: Belirlenen yetkinliklerin en etkin biçimde ölçülebileceği araçlar seçilerek bir yetkinlik matrisi oluşturulur. Her yetkinliğin birden fazla araç veya yöntemle gözlenmesi planlanır.

 

3. Planlama ve Organizasyon: Kurum temsilcileriyle birlikte mekan, program, idari hazırlık ve belgeleme ve benzeri konularda organizasyon ve planlama aşamasına geçilir. Uygulama aşamasına katılacak yöneticiler de ayrıca hem süreç hem de araçların kullanımı konusunda bilgilendirilir.

 

4. Değerlendirme Merkezi Uygulama: Uygulamalar, amacına göre, bireysel ya da gruplar halinde yapılır. Yönetim de sürece katılmayı arzu ederse deneyimli gözlemcilerle yöneticiler eşleştirilebilir.

 

5. Entegrasyon: Gözlem gününün sonunda entegrasyon oturumunda danışmanlar tüm gözlemleri ve davranış kanıtlarını paylaşarak katılımcıları değerlendirir ve yetkinlik bazlı rapor yazma sürecine geçilir.

 

6. Geri Bildirim ve Gelişim Planı: Her katılımcıya gözlemciler tarafından tüm süreç hakkında ve değerlendirme sonuçları hakkında yetkinlikleri bazında detaylı ve özel geri bildirim oturumları düzenlenir. Bu aşamada katılımcıların yetkinliklerin tanımını çok iyi algılamaları ve yönetimin bu seviyeden beklentilerini net olarak kavramaları sağlanır. Bununla birlikte, bu yetkinliklere göre güçlü yönleri ve gelişim ihtiyaçları belirlenerek gelişim planları hazırlanır. 

Ölçme Değerlendirme Merkezinde kullanılan araçlar:

 • Grup Çalışmaları

 • Prezentasyon/Sunum Egzersizleri

 • Yetkinlik Bazlı Mülakat

 • Ajandamda Bekleyen İşler Egzersizleri 

 • NEO PI-R Kişilik Envanteri

 • Zihinsel Beceri Testleri

 • Duygusal Farkındalık Anketleri

 • Rol Oyunları