Assess İnsan Gücü Değerlendirme ve Danışmanlık, kurumlara işe alım ya da gelişim amaçlı yaptıkları yetkinlik bazlı değerlendirmelerinde destek olmak üzere Kişilik Envanteri, beyaz yaka ve mavi yaka için sayısal, sözel ve analitik benzeri becerileri ölçen ayrı Yetenek ve Zihinsel Beceri Testleri ile Yabancı Dil Testi sunar.

NEO PI-R Kişilik Envanteri

Yetenek Testleri

Zihinsel Beceri Testi (Beyaz Yaka)

 

Zihinsel Beceri Testi, kişinin çeşitli kritik düşünebilme becerilerini ölçmek ve değerlendirmek için geliştirilmiştir. Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümünden Prof. Dr. Sami Gülgöz tarafından geliştirilmiş olan bu testte yer alan tüm madde türleri değişik gruplar tarafından Türkiye’nin değişik bölgelerinde denenmiştir. Her madde türü için 5000’i aşkın kişiden toplanan veriler üzerinden her türlü istatistik ve norm çalışmaları mevcut bulunmaktadır.

 

Zihinsel Beceri Testi aşağıdaki yetkinlikleri değerlendirmeyi hedefler:

 

 • Analitik Düşünme

 • Problem Çözme

 • Belirsizlikle Başa Çıkma

 • Yaratıcılık

 • Doğru Karar Oluşturma

 • Sistem Düşüncesi

 • Stratejik Düşünme

 • Sayısal Beceri

 

Sonuçlar, toplam puanın yanı sıra, sayısal, sözel, analitik düşünce, nedensellik, yaratıcı düşünce, sosyal algılama, şekil ve grafik alt boyutlarındaki performansa ilişkin bilgi sunar.

Zihinsel Beceri Testi (Mavi Yaka)

 

Mavi Yaka Zihinsel Beceri Testi, kişinin çeşitli kritik düşünebilme becerilerini ölçmek ve değerlendirmek için geliştirilmiştir. Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümünden Prof. Dr. Sami Gülgöz tarafından geliştirilmiş olan bu testte yer alan tüm madde türleri değişik gruplar tarafından Türkiye’nin değişik bölgelerinde denenmiştir. Her madde türü için 5000’den fazla kişiden toplanan veriler üzerinden her türlü istatistik ve norm çalışmaları mevcut bulunmaktadır.

 

Mavi Yaka Zihinsel Beceri Testi aşağıdaki düşünsel beceri bölümlerinden oluşur:

 • Sayısal

 • Sözel

 • Mantık

 • Yönerge Takibi

 • Dikkat

 

Özellikle mavi yaka ya da lise ve yüksek okul mezunlarına yönelik hazırlanmış işe alım ve kariyer gelişim programları için kullanılabilecek olan bu test ile belirli yetkinliklerin değerlendirilmesi mümkün olmaktadır.

Sayısal ve Sözel Yetenek Testi

 

Sayısal ve Sözel Yetenek Testi, kişinin sayısal ve sözel veri kullanarak akıl yürütme, muhakeme, ve analiz becerilerini ölçmek ve değerlendirmek amacıyla geliştirilmiştir. Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümünden Prof. Dr. Sami Gülgöz tarafından hazırlanmış olan bu testte yer alan tüm madde türleri değişik gruplar tarafından Türkiye’nin değişik bölgelerinde denenmiştir. Her madde türü için 5000’i aşkın kişiden toplanan veriler üzerinden istatistik ve norm çalışmaları mevcut bulunmaktadır.

 

Bu testte derinlemesine bir biçimde sözel ve sayısal olmak üzere iki temel beceri kümesini ölçmeye ağırlık verilmiştir.  Bilgiyi inceleyebilme, işlemleri muhakeme edebilme ve verileri kullanarak sonuca varabilme, temel sayısal ve sözel yeteneklerin üzerine inşa edilen becerilerdir. Birçok kurumda aday havuzunun zaten iyi eğitimli kişilerden oluşmasından dolayı temel becerilerin ölçülmesi gereksiz bir zaman kaybı olabilmektedir. Bu testle daha üst düzey zihinsel işlevler ölçülerek iş hayatında gündelik problem çözme becerilerini daha fazla ortaya çıkarabilecek bir değerlendirme gerçekleştirilmektedir.  

 

Bireylerin sözel veri ve sayısal veri ile akıl yürütme becerileri birbirlerinden ayrışabilmektedir. Bu nedenle bu testin sonuçları verilirken toplam bir değerlendirmenin yanı sıra sözel ve sayısal verilerin kullanıldığı maddelerden yola çıkarak Sözel Muhakeme ve Sayısal Analiz olmak üzere iki ayrı değerlendirme daha sunulmaktadır.

Profesyonel Beceri Testi

 

Profesyonel Beceri Testi, üst düzeyde zihinsel becerileri ölçmek için geliştirilmiş bir testtir. Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümünden Prof. Dr. Sami Gülgöz tarafından geliştirilmiş olan bu test zorluk derecesi yüksek bir test olup özellikle uzun vadede yönetsel pozisyonlar için düşünülen iyi eğitim görmüş elemanların seçme ve yerleştirmelerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

 

Profesyonel Beceri Testi aşağıdaki düşünme becerilerini ölçer:

1. Sayısal analiz: Sayılarla çalışan insanlarda sayılar arasındaki ilişkileri görebilmek özellikle bilânço, mizan gibi tabloları inceleyebilmek için gerekli bir özelliktir. Sayıların nereye varabileceğini ve aralarında nasıl bir ilişki kurabileceklerini, bir miktar da mantık çözümlemelerini sayısal düzeyde yapıp yapamadıklarını görebiliriz.

 

2. Sözel analiz: Kişilerin verilen sözel bilgiden çıkarım yapabilme ve bu bilgiden başka sonuçlara varabilme becerisi ölçülmektedir. Kişilerin sözel bağlamda mantık, muhakeme ve analiz becerilerine ilişkin bir değerlendirme yapmayı amaçlar. Her türlü karar sürecinde öne çıkacak olan durumu analiz edebilme becerisini ölçer.

 

3. Veri yorumlama: Bu boyutta birçok profesyonel pozisyonda gerekli olan verilerle çalışma becerisi ölçülmektedir. Tablo veya grafik olarak sunulmuş verilerle kişisel kota, müşteri bilgileri ve piyasa hareketleri gibi bilgileri alıp bunlardan çeşitli sonuçlar çıkarabilme becerisini ölçen sorularda oluşmaktadır.

 

4. Sistemsel düşünme: Birçok profesyonel pozisyon problemlere sistematik ve metodik yaklaşmayı gerektirmektedir. Problem olmayan durumlarda dahi sadece inceleme sürecini gerçekleştirirken sistematik yaklaşım önem kazanıyor. Bu boyuttaki sorularla kişilerin sistemli ve metodik biçimde düşünebilme ve bütün sistemi görebilme becerileri ölçülmektedir. Özellikle hataları tespit etme görevi ağırlık kazanan pozisyonlar için çok gerekli bir boyuttur.

 

5. Karmaşık problem çözme: Kişiler karar alırken ayni anda birçok değişik kaynaktan gelen farklı bilgileri bir araya getirmek, bu bilgileri değerlendirmek, önemli ve önemsiz olanları ayırt etmek ve bu sürecin sonunda gerekli bilgileri kullanarak problem çözebilmek durumundadır. Bu süreçte aynı anda birçok bilgiyi hatırlayabilmek de önem taşır. Bellekte bulunması gereken bilgiyle gelen bilgi arasında ilişki kurulmasını gerektiren birçok durumla karşılaşılan görevler için ölçülmesinde gerekli olan bir boyuttur.

Yabancı Dil Testi

İngilizce Testi

English Proficiency Test 

 

Anadili İngilizce olmayan kişilerin İngilizce bilgisini ölçmeyi amaçlayan bu testte geleneksel dil becerisi ölçme sorularının yanı sıra dil kullanma becerisini daha iyi anlamaya yönelik özgün sorular bulunmaktadır.

 

Testin 2500 kişilik bir norm grubunda oluşturulmuş ölçüm normları bulunmaktadır. Genel İngilizce seviyesini belirten toplam puanın yanında çeşitli dil becerilerine göre ayrıştırılmış puanlar da sunulmaktadır. Toplam puan dışında verilen puan türleri şunlardır:

 • Dilbilgisi

 • İfade Becerileri

 • Analitik ve Mantıksal İlişki Kavrama

 • Sözcük İlişkilerini Doğru Kullanma

 • Kelime Bilgisi

 • Okuduğunu Anlama 

Testlerimiz