Assess bireysel ve kurumsal yönetici koçluğu hizmetleri sunar. Koçluk çalışmalarımız bireylerin ve yöneticilerin performans ve yaşam kalitelerini arttırmaya yönelik kişisel ve profesyonel gelişimlerine destek olmayı amaçlar. 

 

Yönetim koçluğu yöntemimiz stratejik düşünme ve algı yönetimi becerilerine odaklanarak yöneticinin etkileme, ikna, motive etme ve liderlik becerilerini geliştirmeye dayanır.  

 

Koçluk hizmetleri, ölçme sürecinin ardından belirlenen gelişim ihtiyaçlarına odaklanmanın yanında iş hayatındaki kısa ve uzun vadeli hedeflerine ulaşmasında destek sağlar. Bunu yaparken kişinin bireysel özelliklerini ve değerlerini göz önünde bulundurur. 

 

Koçluk sürecinin koç, yönetici ve kurumun birlikte kurdukları ilişki ve işbirliği içinde yürütülmesinin en başarılı sonuçları verdiğine inanmaktayız. Amacımız, koçluk ilişkisinin bitiminde kişinin yöneticisinin süreci devralmasıyla ve iş başında uygulanacak aksiyon planlarıyla gelişimin sürekliliğini sağlamaktır. 

 

Koçluk hizmetlerimiz, ICF-International Coach Federation onaylı "Coaches Training Institute Co-Active Coaching Program" sertifika programını tamamlamış iş hayatında yöneticilik düzeyinde deneyimli koçlar tarafından verilir.

Yönetici Koçluğu